fbpx

OVEREENKOMST VOORWAARDEN EN CONDITIES

De overeenkomst voorziet in artikel 7 van de Spaanse wetgeving om de contractuele relatie met leveranciers op te bouwen. De Nuevotix online Marketplace is een solo-eigenaar geregistreerd in Spanje onder de wet van burgerlijk wetboek.

Het is een verzocht om aandachtig te lezen voordat u de Nuevotix.com service

(Nuevotix en verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “partijen” en individueel als “partij”)

Dit document is een elektronisch record relevantie voor e-commerce business in Spanje, zoals wet 15/1999 voor GegevensBescherming of recht 34/2002 voor informatie en E-commerce zakelijke DienstVerlening en wetgeving artikel 7, goed vertrouwen tussen twee partijen onderhandelen in Verkopen. Deze record wordt gegenereerd door de computer en niet vereist en fysieke of detailhand tekeningen.

Inleiding

Gebruiksvoorwaarden

VerkoopVoorwaarden (tussen verkopers en klanten)

1. Inleiding

Welkom bij Nuevotix.com online Marketplace in Europa en deze zijn de term en voorwaarde om toegang te krijgen en het gebruik van de Nuevotix.com samen met de subdomeinen en mobiele telefoons apps en tools en diensten voor het gebruik van deze website, u hierbij akkoord met deze algemene voorwaarden inclusief onze interne web links worden weergegeven in deze overeenkomst. De representatie van dit document is dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden (de “GebruikersOvereenkomst”). Deze gebruikersovereenkomst is effectief bij het gebruik van de site en moet voldoen betekent de acceptatie. Als u niet verplicht om deze voorwaarden en conditie te volgen, u niet akkoord met gebonden aan deze site te gebruiken en geregistreerd op deze website. Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Nuevotix e-commerce Network.

Deze site behoudt zich het recht voor om te veranderen en onderhouden, toevoegen, wijzigen en verzachten het gedeelte van deze termijn en voorwaarde overeenkomst met de voorafgaande kennisgeving van de wijzigingen in deze voorwaarden en conditie met regelmatig bijgewerkt ook het hangt af van de huidige het beleid van de overheid, wordt het verzocht om gelieve bezochte regelbaar te krijgen om het bijwerken van het beleid en de rechten te kennen. Uw voortgezet gebruik van de site na de terbeschikkingstelling van wijzigingen in de voorwaarden van het gebruik vormt uw aanvaarding van deze wijzigingen.

2. Gebruiksvoorwaarden

A. gebruikers account

Voor toegang tot bepaalde diensten aangeboden door het platform, kunnen we eisen dat u een account aan te maken bij ons of persoonlijke informatie te verstrekken aan de oprichting van een account te voltooien. Wij kunnen te allen tijde in onze enige en absolute discretie, ongeldig de gebruikersnaam en/of wachtwoord zonder opgaaf van reden of voorafgaande kennisgeving en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele verliezen geleden door, veroorzaakt door, voortvloeien uit, in verband met of door de reden van dergelijke verzoek of nietigverklaring.

U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersidentificatie, wachtwoord, accountgegevens en gerelateerde privé-informatie. U stemt ermee in deze verantwoordelijkheid te aanvaarden en ervoor te zorgen dat uw account en de bijbehorende gegevens veilig te allen tijde worden bijgehouden en dat alle noodzakelijke stappen worden ondernomen om misbruik van uw account te voorkomen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord aan iemand anders bekend is geworden, of dat het wachtwoord op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt of waarschijnlijk zal zijn. U stemt ermee in en erkent dat elk gebruik van de site en aanverwante diensten aangeboden en/of enige toegang tot persoonlijke informatie, gegevens of communicatie met behulp van uw account en wachtwoord wordt geacht te zijn ofwel uitgevoerd door u of geautoriseerd door u als het geval kan zijn. U stemt ermee in gebonden te zijn door enige toegang van de site en/of het gebruik van diensten aangeboden door de site (of een dergelijke toegang of gebruik zijn geautoriseerd door u of niet). U stemt ermee in dat wij gerechtigd (maar niet verplicht) op te treden, vertrouwen op of houden u alleen verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot deze als hetzelfde zijn uitgevoerd of door u verzonden. U stemt er verder mee in en erkent dat u gebonden bent en akkoord gaat om ons volledig te vrijwaren tegen alle verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of de toegang tot de site via uw account.

Zorg ervoor dat de gegevens die u ons verstrekt correct en volledig zijn. U bent verplicht om gegevens over uw account in real-time bij te werken door uw account online te openen. Voor stukjes informatie die u niet bijwerken door toegang te krijgen tot uw account op de site, moet u ons informeren via onze Customer Service communicatiekanalen om u te helpen met deze veranderingen. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de site te weigeren, accounts te beëindigen, te verwijderen of te bewerken inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Wij kunnen op elk moment in onze enige en absolute discretie, verzoek dat u uw persoonlijke gegevens bijwerken of onmiddellijk ongeldig maken van de rekening of aanverwante gegevens zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele verliezen geleden door of veroorzaakt door u of voortvloeiend uit of in verband met of vanwege een dergelijke aanvraag of nietigverklaring. U stemt er hierbij mee in uw paswoord van tijd tot tijd te wijzigen en uw account veilig te houden en is ook verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw account en aansprakelijk voor enige openbaarmaking of gebruik (of een dergelijk gebruik is geautoriseerd of niet) van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord.

B. Privacy

Lees onze “privacy Agreement”, die ook regelt uw bezoek aan de site. De persoonlijke informatie/gegevens die ons door u of uw gebruik van de site worden verstrekt, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de privacy-overeenkomst en de toepasselijke wet-en regelgeving. Als u bezwaar maakt tegen uw gegevens worden overgedragen of gebruikt op de wijze die in de privacy-overeenkomst, u geen gebruik maken van de site.

C. PLATFORM VOOR COMMUNICATIE

U stemt ermee in, begrijpt en erkent dat de site is een online platform dat u in staat stelt om producten te kopen die zijn vermeld op de prijs die daarin vermeld op elk moment vanaf elke locatie met behulp van een betaalmethode van uw keuze. U stemt er verder mee in en erkent dat wij slechts een facilitator zijn en geen partij of controle kunnen zijn op enigerlei wijze transacties op de site of op een betalingsgateway zoals die door een onafhankelijke dienstverlener ter beschikking worden gesteld. Dienovereenkomstig, de koopovereenkomst van producten op de site zal een strikt bilaterale contract tussen u en de verkopers op onze site, terwijl de betaling verwerking plaatsvindt tussen u, de dienstverlener en in geval van vooruitbetalingen met elektronische kaarten uw emittent Bank. Dienovereenkomstig, de overeenkomst van betaling op de site is strikt een bilaterale contract tussen u en de dienstverlener zoals vermeld op onze site.

D. VOORTZETTING VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de toegang tot de site consistent beschikbaar is en ononderbroken en foutloos is. Echter, vanwege de aard van het internet en de aard van de site, kan dit niet worden gegarandeerd. Bovendien kan uw toegang tot de site ook af en toe worden geschorst of beperkt tot reparaties, onderhoud, of de invoering van nieuwe faciliteiten of diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. We zullen proberen om de frequentie en de duur van een dergelijke schorsing of beperking te beperken.

E. LICENTIE VOOR TOEGANG TOT DE SITE

Wij eisen dat door de toegang tot de site, bevestigt u dat u vormen juridisch bindende contracten en dus u bevestigen dat u ten minste 18 jaar of de toegang tot de site onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Wij verlenen u een niet-overdraagbare, herroepbaar en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de site, in overeenstemming met de bepalingen en VoorWaarden hierin beschreven, voor de toepassing van winkelen voor persoonlijke items en diensten zoals vermeld om te worden verkocht op de site. Commercieel gebruik of gebruik voor rekening van een derde partij is verboden, tenzij uitdrukkelijk door ons vooraf toegestaan. Als u zich registreert als een zakelijke entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die entiteit aan deze GebruikersOvereenkomst te binden en dat u en de bedrijfsentiteit alle toepasselijke wetten met betrekking tot online handel zullen naleven. Geen enkele persoon of zakelijke entiteit kan zich meer dan eens inschrijven als lid van de site. Elke schending van deze voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in dit lid verleende licentie zonder kennisgeving aan u.
Inhoud die op deze site is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Product vertegenwoordigingen inclusief prijs, beschikbare voorraad, functies, add-ons en alle andere details zoals uitgedrukt op deze site zijn de verantwoordelijkheid van de leveranciers weergeven en is niet gegarandeerd als volledig accuraat door ons. Inzendingen of meningen geuit op deze site zijn die van de individuele (s) terbeschikkingstelling van dergelijke inhoud en kan niet weerspiegelen onze adviezen.
Wij verlenen u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site, maar niet te downloaden (met uitzondering van pagina caches) of wijzigen van de site of een deel ervan op enigerlei wijze. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan; elke verzameling en het gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van accountgegevens ten behoeve van een andere verkoper; of enig gebruik van data mining, robots, of soortgelijke gegevens verzamelen en extractie tools.
Deze site of een deel ervan (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie) mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, gedistribueerd of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming toestemming door ons kan van toepassing zijn.
U mag kadertechnieken niet omlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of formulier) in te sluiten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere tekst gebruiken die onze naam of handelsmerk gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, zoals van toepassing. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of licentie die door ons aan u is verleend voor toegang tot de Site zonder voorafgaande kennisgeving. U mag ons logo of een ander beschermd grafisch of handelsmerk niet gebruiken als onderdeel van een externe link voor commerciële of andere doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, zoals van toepassing kan zijn.
U stemt ermee in en verbindt zich ertoe om niet beperkte activiteiten uit te voeren die in deze sectie worden vermeld; het ondernemen van deze activiteiten zal resulteren in een onmiddellijke annulering van uw account, services, beoordelingen, bestellingen of een bestaande onvolledige transactie met ons en kan in ernstige gevallen ook leiden tot juridische actie

 • Weigering om te allen tijde te voldoen aan de hierin beschreven Algemene Voorwaarden of andere richtlijnen en beleidslijnen met betrekking tot het gebruik van de Site zoals beschikbaar op de Site.
 • Zich uitgeven voor een persoon of entiteit of om uw band met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen.
 • Gebruik de site voor illegale doeleinden.
 • Poging om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot of anderszins interfereren of verstoren van andere computersystemen of netwerken die zijn verbonden met het Platform of de Services.
 • Interfereren met andermans gebruik en plezier van de Site;
 • Plaats, promoot of verzend via de site alle verboden materialen die door EEA, de EU en de US als illegaal worden beschouwd.
 • Gebruik of upload op welke manier dan ook software of materiaal dat bevat, of waarvan u reden hebt te vermoeden dat het bevat, virussen, schadelijke componenten, schadelijke code of schadelijke componenten die de gegevens van de site kunnen beschadigen of de werking kunnen hinderen van een andere Klant zijn computer of mobiel apparaat of de Site en gebruikt de Site anders dan in overeenstemming met het aanvaardbare gebruiksbeleid van aangesloten computernetwerken, eventuele internetnormen en andere toepasselijke wetten.

F. UW GEDRAG

U mag de website niet gebruiken op een manier die de site of toegang ertoe veroorzaakt of dreigt te veroorzaken om op enigerlei wijze te worden onderbroken, beschadigd of aangetast. U mag zich niet bezighouden met activiteiten die de Site, haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, belanghebbenden of andere partijen die direct of indirect met de Site zijn verbonden of die ertoe toegang hebben om op enige manier te worden onderbroken, beschadigd of geschaad, kunnen schaden of mogelijk schaden. U begrijpt dat u, en niet wij, verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanaf uw computer naar ons is verzonden en dat u de Site alleen voor wettige doeleinden moet gebruiken. Het is ten strengste verboden om de site te gebruiken

 • Voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een andere onwettige activiteit
 • om materiaal te verzenden, gebruiken of hergebruiken dat niet van u is; of is illegaal, aanstootgevend (inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat seksueel expliciete inhoud bevat of dat racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade bevordert), bedrieglijk, misleidend, beledigend, onfatsoenlijk, intimiderend, godslasterlijk, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, pedofiel of dreigend; etnisch aanstootgevend, kleinerend of in strijd met auteursrecht, handelsmerk, vertrouwelijkheid, privacy of andere eigendomsinformatie of recht; of op andere wijze schadelijk is voor derden; of verband houdt met of bevordert witwassen van geld of gokken; of op welke manier dan ook schadelijk is voor minderjarigen; of zich voordoet als een andere persoon; of de eenheid, integriteit, veiligheid of soevereiniteit van Pakistan of vriendschappelijke betrekkingen met buitenlandse staten bedreigt; of op enigerlei wijze aanstootgevend of anderszins onwettig; of die softwarevirussen bevat of bevat, politieke campagnes, commerciële werving, kettingbrieven, massamailings of enige “spam”.
 • Gebruik de site voor illegale doeleinden.
 • Om ergernis, ongemak of onnodige bezorgdheid te veroorzaken
 • Tor andere doeleinden die andere dan de door ons beoogde

G. UW INZENDING

Alles wat u aan de site en/of aan ons te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, vragen, reviews, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk, “inzendingen”) zal onze enige en exclusieve eigendom worden en zal niet worden teruggegeven aan jou. Naast de rechten die van toepassing zijn op elke inZending, wanneer u opmerkingen of recensies op de site plaatst, verleent u ons ook het recht om de naam die u indient, te gebruiken in verband met een dergelijke beoordeling, opmerking of andere inhoud. U zult geen gebruik maken van een vals e-mail adres, doen alsof iemand anders dan uzelf of anderszins misleiden ons of derden met betrekking tot de oorsprong van eventuele inzendingen. Wij kunnen, maar zullen niet worden verplicht aan, verwijderen of bewerken van eventuele inzendingen zonder enige aankondiging of juridische cursus van toepassing op ons in dit verband.

H. CLAIMS TEGEN AANSTOOTGEVENDE INHOUD

We een lijst van duizenden producten te koop aangeboden door tal van verkopers op de site en host meerdere opmerkingen over aanbiedingen, is het niet mogelijk voor ons om bewust te zijn van de inhoud van elk product vermeld voor de verkoop, of elke opmerking of herziening die wordt weergegeven. Dienovereenkomstig werken we op een “claim, Review en Takedown” basis. Als u denkt dat de inhoud op de site illegaal is, beledigend (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal dat is seksueel expliciete inhoud of die bevordert racisme, onverdraagzaamheid, haat of lichamelijk letsel), bedrieglijk, misleidend, beledigend, onfatsoenlijk, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, pedofiele of dreigend; etnisch verwerpelijk, kleinerende; anderszins schadelijk is voor derden; of heeft betrekking op of bevordert het witwassen van geld of gokken; of schadelijk is voor minderjarigen op enigerlei wijze; of imiteert een andere persoon; of bedreigt de eenheid, de integriteit, de veiligheid of de soevereiniteit van Pakistan of vriendschappelijke relaties met buitenlandse Staten; of anderszins onwettig op welke wijze dan ook; of die bestaat uit of bevat software virussen, (“aanstootgevende inhoud”), meldt u ons onmiddellijk door het volgende door te schrijven aan ons op [email protected] wij zullen alle praktische inspanningen leveren om te onderzoeken en te verwijderen geldige aanstootgevende inhoud geklaagd ongeveer binnen een redelijke hoeveelheid tijd.

Zorg ervoor dat u uw naam, adres, contactgegevens en zo veel relevante details van de vordering met inbegrip van de naam van aanstootgevende inhoud partij, gevallen van bezwaar, bewijs van bezwaar onder andere. Houd er rekening mee dat het verstrekken van onvolledige gegevens uw claim ongeldig en onbruikbaar maakt voor legale doeleinden.

I. CLAIMS TEGEN INBREUK OP DE CONTENT

Wij respecteren de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn gebruikt op een manier die aanleiding geeft tot bezorgdheid van de inbreuk, schrijf dan naar ons op [email protected] en we zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw bezorgdheid te richten binnen een redelijke hoeveelheid tijd. Zorg ervoor dat u uw naam, adres, contactgegevens en zo veel relevante details van de vordering met inbegrip van de naam van de inbreukmakende partij, gevallen van overtreding, het bewijs van inbreuk onder andere. Houd er rekening mee dat het verstrekken van onvolledige gegevens uw claim ongeldig en onbruikbaar maakt voor legale doeleinden. Bovendien kan het verstrekken van valse of misleidende informatie worden beschouwd als een strafbaar feit en kan worden gevolgd door een gerechtelijke procedure.

We respecteren ook het recht van een fabrikant om exclusieve distributie- of wederverkoopovereenkomsten aan te gaan voor zijn producten. Schendingen van dergelijke overeenkomsten vormen echter geen inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten. Aangezien de handhaving van deze overeenkomsten een zaak is tussen de fabrikant, distributeur en / of respectieve wederverkoper, zou het niet gepast zijn om te helpen bij de handhaving van dergelijke activiteiten. Hoewel we geen juridisch advies kunnen geven en privégegevens niet kunnen delen zoals deze door de wet worden beschermd, raden we u aan vragen of zorgen over uw rechten te richten aan een juridisch specialist.

J. HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

Nuevotix.com, Nuevotix-logo, N voor Nuevotix-logo, Nuevotix Basics en andere merken die op onze Site worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken in de relevante jurisdictie (s). Onze afbeeldingen, logo’s, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en servicenamen zijn handelsmerken of handelskleding en mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst dat niet van ons is of op een manier die waarschijnlijk verwarring zaait onder klanten, of op een manier die ons in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die op deze Site voorkomen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden zijn met of gesponsord door ons.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zowel geregistreerde als niet-geregistreerde, op de Site, informatie-inhoud op de Site en al het ontwerp van de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, software, foto’s, video, muziek, geluid en selectie en rangschikking en alle softwarecompilaties, onderliggende broncode en software blijven ons eigendom. De volledige inhoud van de site wordt ook beschermd door het auteursrecht als een collectief werk onder de EU-auteursrechtwetgeving en internationale conventies. Alle rechten zijn voorbehouden.

K. DISCLAIMER

U erkent en verbindt zich ertoe toegang te krijgen tot de diensten op de Site en transacties te doen op eigen risico en gebruikt uw beste en voorzichtige oordeel alvorens enige transacties via de Site aan te gaan. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor acties of nalaten van verkopers, noch enige schending van voorwaarden, verklaringen of garanties door de verkopers of fabrikanten van de producten en geven hierbij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in dat verband. We zullen niet bemiddelen of een geschil of meningsverschil tussen u en de verkopers of fabrikanten van de producten oplossen.

Verder doen wij uitdrukkelijk afstand van alle garanties of verklaringen (expliciet of impliciet) met betrekking tot kwaliteit, geschiktheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, tijdigheid, prestaties, veiligheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of legaliteit van de producten die worden vermeld of weergegeven of verhandeld. of de inhoud (inclusief productinformatie of prijsinformatie en / of specificaties) op de Site. Hoewel we voorzorgsmaatregelen hebben genomen om onnauwkeurigheden in de inhoud te voorkomen, worden deze site, alle inhoud, informatie (inclusief de prijs van producten), software, producten, diensten en bijbehorende grafische afbeeldingen verstrekt zoals deze zijn, zonder enige vorm van garantie. We geven geen impliciete of expliciete ondersteuning of goedkeuring voor de verkoop of aankoop van producten op de site. Nooit zal enig recht, titel of belang in de producten verkocht via of getoond op de Site bij ons berusten, noch zal Nuevotix enige verplichtingen of aansprakelijkheden hebben met betrekking tot enige transacties op de Site.

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige actie of inactiviteit van een andere dienstverlener zoals vermeld op onze Site, inclusief maar niet beperkt tot, onder meer, betalingsaanbieders, termijnaanbiedingen, garantieservices.

L. SCHADELOOSSTELLING

U vrijwaart en vrijwaart Nuevotix als eigendom van solo houderschap, gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten en werknemers, van elke claim of vraag, of acties met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij of boete opgelegd als gevolg van of voortvloeit uit uw schending van deze voorwaarden of een document opgenomen door verwijzing, of uw schending van enige wet, regels, verordeningen of de rechten van een derde partij.

U verklaart uitdrukkelijk Nuevotix als eigendom van solo houderschap en/of haar filialen en/of een van haar officieren en vertegenwoordigers van alle kosten, schade, aansprakelijkheid of andere gevolgen van een van de acties/passiva van de verkopers of andere dienst aanbieders en in het bijzonder ontheffing van alle claims of eisen die u kan hebben in deze naam onder een statuut, contract of anderszins.

M. BEDRIJVEN VAN DERDEN

Andere partijen dan Nuevotix en haar gelieerde ondernemingen kunnen winkels, diensten aanbieden of productlijnen op de site verkopen. Bijvoorbeeld, bedrijven en particulieren bieden producten via Marketplace. Daarnaast bieden wij links naar de websites van gelieerde bedrijven en bepaalde andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij niet garanderen of onderschrijven het aanbod van een van deze bedrijven of particulieren, of de inhoud van hun websites. Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten en inhoud van een van deze en andere derden. U zien wanneer een derde partij is betrokken bij uw transacties door het controleren van uw transactie zorgvuldig, en we kunnen klanten informatie met betrekking tot deze transacties met die derde partij. U moet zorgvuldig hun privacy statements en aanverwante voorwaarden te herzien.

N. COMMUNICEREN MET ONS

Wanneer u de site bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U zult verplicht zijn om een geldig telefoonnummer te geven bij het plaatsen van een bestelling bij ons. We kunnen communiceren met u via e-mail, SMS, telefoontje of door het plaatsen van aankondigingen op de site of door een andere wijze van communicatie die we kiezen om in dienst te nemen. Voor contractuele doeleinden, stemt u in met het ontvangen van communicatie (inclusief transactie-, promotionele en/of commerciële boodschappen), van ons met betrekking tot uw gebruik van de website (en/of plaatsing van uw bestelling) en ga akkoord met de behandeling van alle vormen van communicatie met hetzelfde belang.

O. VERLIEZEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor zakelijke of persoonlijke verliezen (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill, of verspilde uitgaven) of enige andere indirecte of gevolgschade die niet redelijkerwijs te voorzien voor zowel u als ons wanneer u begonnen met behulp van de site.

P. wijzigingen van de voorwaarden of wijzigingen van de dienst en de daarmee samenhangende belofte

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de site, het beleid, deze algemene voorwaarden en alle andere publiekelijk weergegeven voorwaarde of service belofte op elk gewenst moment. U zult onderworpen zijn aan het beleid en de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de site gebruikt, tenzij enige wijziging in deze beleidsregels of deze voorwaarden moet worden gemaakt door de wet of overheidsinstantie (in welk geval het van toepassing zal zijn op bestellingen die eerder door u geplaatst). Als een van deze voorwaarden wordt geacht ongeldig, nietig, of om welke reden dan niet afdwingbaar is, zal deze voorwaarde worden beschouwd als severable en zal geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarde.

Q. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

Wij zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen onder deze voorwaarden indien de vertraging of falen voortvloeit uit een oorzaak die buiten onze redelijke controle. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

R. VRIJSTELLING

U bevestigt en erkent dat wij een particuliere commerciële onderneming en behouden het recht om zaken te doen om onze doelstellingen te bereiken op een manier die wij achten fit. U erkent ook dat als u inbreuk op de voorwaarden vermeld op onze site en we nemen geen actie, we hebben nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in een andere situatie waarin u inbreuk op deze voorwaarden.

S. BEËINDIGING

Naast enige andere juridische of billijke remedies, kunnen wij, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, onmiddellijk de voorwaarden en bepalingen te beëindigen of intrekken enige of alle van uw rechten verleend onder de voorwaarden. Bij elke beëindiging van deze overeenkomst, zult u onmiddellijk stoppen met alle toegang tot en het gebruik van de site en wij zullen, in aanvulling op andere juridische of billijke rechtsmiddelen, onmiddellijk alle wachtwoord (en) en accountidentificatie die aan u en weigeren uw toegang tot en het gebruik van deze site geheel of gedeeltelijk. Elke beëindiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op de respectieve rechten en verplichtingen (met inbegrip van, zonder beperking, betalingsverplichtingen) van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan. U stemt er bovendien mee in dat de site niet aansprakelijk is jegens u of een andere persoon als gevolg van een dergelijke schorsing of beëindiging. Als u niet tevreden bent met de site of met enige voorwaarden, voorwaarden, regels, beleid, richtlijnen, of praktijken in de exploitatie van de site, uw enige en exclusieve remedie is om te stoppen met het gebruik van de site.

T. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de People’s Spain. U stemt ermee in om, net als wij, aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Europa te onderwerpen.

U. CONTACTEER ONS

U ons hier bereiken

V. ONZE SOFTWARE

Onze software omvat alle software (inclusief eventuele updates of upgrades van de software en alle bijbehorende documentatie) die wij u van tijd tot tijd ter beschikking stellen voor uw gebruik in verband met de site (de “software”).

U mag de software uitsluitend gebruiken om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten zoals toegestaan door de algemene voorWaarden en eventuele gerelateerde voorwaarden zoals deze beschikbaar zijn op de site. U mag geen deel van de software opnemen in uw eigen Programma’s of een deel ervan compileren in combinatie met uw eigen Programma’s, overdragen voor gebruik met een andere dienst, of verkopen, verhuren, leasen, lenen, lening, distribueren of sub-licentie van de software of andere rechten op de software geheel of gedeeltelijk overdragen. U mag de software niet gebruiken voor illegale doeleinden. We kunnen ophouden met het verstrekken van u service en kunnen wij uw recht om de software te gebruiken op elk gewenst moment te beëindigen. Uw rechten op het gebruik van de software zal automatisch worden beëindigd zonder kennisgeving van ons als u niet te voldoen aan een van de voorwaarden die hier of over de site. Aanvullende voorwaarden van derden op de site of gedistribueerd als zodanig die specifiek zijn geïdentificeerd in de bijbehorende documentatie kan van toepassing zijn en zal het gebruik van dergelijke software in het geval van een conflict met deze algemene VoorWaarden regelen. Alle software die wordt gebruikt in een van onze diensten is ons eigendom en/of onze filialen of haar softwareleveranciers en beschermd door de wetten van de EU met inbegrip van maar niet beperkt tot enige andere toepasselijke copyright wetten.

Wanneer u de site gebruikt, u ook gebruik maken van de diensten van een of meer derden, zoals een draadloze provider of een mobiele platform provider. Uw gebruik van deze diensten van derden kan worden onderworpen aan afzonderlijke beleid, gebruiksvoorwaarden en vergoedingen van deze derden.

U mag niet, en u zult niet aanmoedigen, helpen of machtigen een andere persoon te kopiëren, wijzigen, reverse engineering, decompileren of demonteren, of anderszins knoeien met onze software of geheel of gedeeltelijk of een afgeleide werken uit of van de software te creëren.

Om de software up-to-date te houden, kunnen wij op elk moment en zonder kennisgeving aan u automatische of handmatige updates aanbieden.

3. VERKOOPVOORWAARDEN (TUSSEN VERKOPERS EN KLANTEN)

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst voor producten met de verkopers (“wij” of “ons” of “ons”, waar van toepassing) op de site. Deze voorwaarden betekenen dat uw akkoord gebonden is aan deze voorwaarden.

B. HET CONTRACT

Uw bestelling is een juridisch aanbod aan de verkoper om het product of de dienst weergegeven op onze site te kopen. Wanneer u een bestelling plaatst om een product te kopen, dienen alle bevestigingen of status updates die voorafgaand aan de verzending van uw bestelling zijn ontvangen louter om de verstrekte ordergegevens te valideren en impliceert geenszins de bevestiging van de bestelling zelf. De acceptatie van uw bestelling wordt als bevestigd beschouwd wanneer het product naar u wordt verzonden. Als uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, u afzonderlijke verzend bevestigingen ontvangen. Op tijd van het plaatsen van de bestelling, geven we een geschatte tijdlijn dat de verwerking van uw bestelling zal nemen maar we kunnen niet garanderen dat deze tijdlijn te strikt nauwkeurig in elk geval als we afhankelijk zijn van derden dienstverleners om dit te behouden Inzet. Wij verbinden ons ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de indicatieve tijdlijn wordt gehaald. Alle commerciële/contractuele voorwaarden worden aangeboden door en overeengekomen tussen u en de verkopers alleen. De commerciële/contractuele voorwaarden omvatten zonder beperking prijs, verzendkosten, betalingsmethoden, betalingsvoorwaarden, datum, periode en wijze van levering, garanties met betrekking tot producten en diensten en na Verkoopdiensten met betrekking tot producten en diensten. Nuevotix heeft geen controle of bepaalt of adviseert of op geen enkele wijze te betrekken bij het aanbieden of aanvaarding van dergelijke commerciële/contractuele voorwaarden tussen u en de verkopers. De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren naar eigen goeddunken voorafgaand aan verzending. We zullen ervoor zorgen dat er de tijdige aanduiding aan u van deze annulering via een e-mail of SMS. Eventuele vooruitbetalingen in geval van een dergelijke annulering (en), zal worden terugbetaald aan u binnen de termijnen die hier bepaald .

B. HET CONTRACT

Uw bestelling is een juridisch aanbod aan de verkoper om het product of de dienst weergegeven op onze site te kopen. Wanneer u een bestelling plaatst om een product te kopen, dienen alle bevestigingen of status updates die voorafgaand aan de verzending van uw bestelling zijn ontvangen louter om de verstrekte ordergegevens te valideren en impliceert geenszins de bevestiging van de bestelling zelf. De acceptatie van uw bestelling wordt als bevestigd beschouwd wanneer het product naar u wordt verzonden. Als uw bestelling in meer dan één pakket wordt verzonden, u afzonderlijke verzend bevestigingen ontvangen. Op tijd van het plaatsen van de bestelling, geven we een geschatte tijdlijn dat de verwerking van uw bestelling zal nemen maar we kunnen niet garanderen dat deze tijdlijn te strikt nauwkeurig in elk geval als we afhankelijk zijn van derden dienstverleners om dit te behouden Inzet. Wij verbinden ons ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de indicatieve tijdlijn wordt gehaald. Alle commerciële/contractuele voorwaarden worden aangeboden door en overeengekomen tussen u en de verkopers alleen. De commerciële/contractuele voorwaarden omvatten zonder beperking prijs, verzendkosten, betalingsmethoden, betalingsvoorwaarden, datum, periode en wijze van levering, garanties met betrekking tot producten en diensten en na Verkoopdiensten met betrekking tot producten en diensten. Nuevotix heeft geen controle of niet te bepalen of te adviseren of op enigerlei wijze te betrekken bij het aanbieden of aanvaarding van dergelijke commerciële/contractuele voorwaarden tussen de u en de verkopers. De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren naar eigen goeddunken voorafgaand aan verzending. Wij zullen ervoor zorgen dat er tijdig aanduiding aan u van deze annulering via een e-mail of SMS. Eventuele vooruitbetalingen in geval van een dergelijke annulering (en), zal worden terugbetaald aan u binnen de termijnen die hier bepaald .

U bevestigt dat het door u bestelde product (en) of service (s) voor uw intern/persoonlijk verbruik wordt aangeschaft en niet voor commerciële wederverkoop. U machtigt ons te verklaren en verklaring te verstrekken aan een overheidsinstantie namens u met vermelding van het voornoemde doel voor uw bestellingen op de site. De verkoper of de site kan een bestelling annuleren waarin de hoeveelheden het typische individuele verbruik overschrijden. Dit geldt zowel voor het aantal bestelde producten binnen één bestelling als voor het plaatsen van meerdere orders voor hetzelfde product, waarbij de afzonderlijke orders een hoeveelheid bevatten die de typische individuele consumptie overschrijdt. Wat bestaat uit een typische individuele consumptie hoeveelheid limiet moet worden gebaseerd op verschillende factoren en naar eigen goeddunken van de verkoper of de onze en kan variëren van individu tot individu.

U uw bestelling zonder kosten annuleren wanneer het object naar u wordt verzonden.

Houd er rekening mee dat wij producten alleen verkopen in hoeveelheden die overeenkomen met de typische behoeften van een gemiddeld huishouden. Dit geldt zowel voor het aantal bestelde producten binnen één bestelling als voor het plaatsen van meerdere orders voor hetzelfde product waarbij de afzonderlijke orders een hoeveelheid bevatten die typerend is voor een normaal huishouden.

D. GEEFT ALS RESULTAAT

Lees ons retourbeleid voor meer informatie.

E. PRIJSSTELLING, BESCHIKBAARHEID EN ORDER VERWERKING

Alle prijzen zijn vermeld in roepies en zijn inclusief IVA en zijn vermeld op de site door de verkoper die de verkoop van het product of dienst. De artikelen in uw WinkelWagentje geven altijd de meest recente prijs weer die op de Productdetails pagina van het artikel staat. Houd er rekening mee dat deze prijs kan afwijken van de prijs die wordt weergegeven voor het object wanneer u het voor het eerst in uw winkelwagentje plaatst. Het plaatsen van een artikel in uw winkelwagentje is niet voorbehouden aan de op dat moment getoonde prijs. Het is ook mogelijk dat de prijs van een artikel afneemt tussen het moment dat u het in uw mandje plaatst en de tijd die u koopt.

Wij bieden geen prijs matching voor alle objecten verkocht door een verkoper op onze site of andere websites.

Wij zijn vastbesloten om de meest accurate prijsinformatie op de site te bieden aan onze gebruikers; Er kunnen echter nog steeds fouten optreden, zoals gevallen waarin de prijs van een artikel niet correct wordt weergegeven op de site. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel niet wordt geprijsd, kunnen wij naar eigen goeddunken contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. Wij hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de order is bevestigd en of uw vooruitbetaling is verwerkt. Indien een dergelijke annulering plaatsvindt op uw prepaid bestelling, zal ons restitutie beleid van toepassing zijn.

We geven een overzicht van de beschikbaarheidsinformatie voor producten die op de site worden vermeld, inclusief op elke productinformatie pagina. Naast wat we zeggen op die pagina of anderszins op de site, kunnen we niet meer specifiek over de beschikbaarheid. Let op dat de verzend schattingen zijn alleen dat. Ze zijn niet gegarandeerd Verzendingstijden en mag niet worden ingeroepen als zodanig. Tijdens het verwerken van uw bestelling wordt u per e-mail of SMS op de hoogte gesteld als de producten die u bestelt, niet beschikbaar zijn.

Let op: er zijn gevallen waarin een bestelling niet kan worden verwerkt om verschillende redenen. De site behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook op een gegeven moment. U gevraagd worden om aanvullende verificaties of informatie te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummer en adres, voordat we de bestelling accepteren.

Om fraude met creditcards of debetkaarten te voorkomen, behouden wij ons het recht voor om uw betalingsgegevens te valideren voordat u het product verstrekt en de persoonlijke gegevens die u met ons hebt gedeeld te verifiëren. Deze verificatie kan de vorm aannemen van een identiteit, woonplaats of bankinformatie controle. Het ontbreken van een antwoord na een dergelijk onderzoek zal automatisch leiden tot de annulering van de bestelling binnen een redelijke tijdlijn. Wij behouden ons het recht voor om door te gaan naar de directe annulering van een bestelling waarvoor wij vermoeden dat een risico van frauduleus gebruik van bancaire instrumenten of andere redenen zonder voorafgaande kennisgeving of enige latere wettelijke aansprakelijkheid.

Terugbetaling voucher

 • Terugbetaling voucher kan worden ingewisseld op onze website, als volledige of gedeeltelijke betaling van producten van onze website binnen de gegeven tijdlijn.
 • Terugbetaling voucher kan niet worden gebruikt van andere rekening.
 • Vouchers kunnen niet worden vervangen als deze is verlopen.

ProMotionele vouchers

 • Promotie bonnen kunnen niet worden gebruikt op de volgende producten:
  • Baby voeding
  • Xiaomi smartphones
  • Luiers
  • Boodschappen
  • Lopende VerkoopPromotie producten
 • De proMotionele voucher wordt niet gerestitueerd en kan niet worden ingewisseld voor een deel of een volledige betaling en is slechts geldig voor één enkele transactie.
 • ProMotionele voucher kan niet geldig zijn tijdens de verkoop of in combinatie met een speciale promotie.
 • Het BoekStuk werkt alleen als er een minimum aankoopbedrag en andere voorwaarden zijn voldaan.
 • Nuevotix behoudt zich het recht voor om de werking van een voucher te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
 • Nuevotix is niet aansprakelijk jegens een klant of huishouden voor enig financieel verlies als gevolg van de weigering, annulering of intrekking van een voucher of een tekortkoming of onvermogen van een klant om een voucher te gebruiken om welke reden.
 • Vouchers kunnen niet worden vervangen als deze is verlopen.

Veiligheid en fraude

 • Wanneer u een voucher gebruikt, garandeert u Nuevotix dat u de naar behoren gemachtigde ontvanger van de voucher bent en dat u deze te goeder trouw gebruikt.
 • Als u inwisselen, proberen te verlossen of aan te moedigen de aflossing van de voucher om kortingen te verkrijgen waarop u niet gerechtigd bent u misschien het plegen van een burgerlijk of strafbaar feit
 • Als wij redelijkerwijs van mening zijn dat een voucher onrechtmatig of illegaal wordt gebruikt, kunnen wij elke voucher/bestelling verwerpen of annuleren en stemt u ermee in dat u geen aanspraak tegen ons zult hebben met betrekking tot een afwijzing of annulering. Nuevotix behoudt zich het recht voor om verdere maatregelen te nemen die zij passend acht in dergelijke gevallen

F. WEDERVERKOOP VAN NUEVOTIX PRODUCTEN

Het verkopen van Nuevotix producten voor zakelijk gebruik is ten strengste verboden. Als een ongeoorloofd personeel wordt gevonden het plegen van de bovenstaande handeling, juridische stappen kunnen worden genomen tegen hem/haar.

G. BELASTINGEN

U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle vergoedingen/kosten/kosten in verband met de aankoop van producten van de site en u akkoord met alle van toepassing zijnde belastingen te dragen als per geldende wet.

H. VERKLARINGEN EN GARANTIES

Wij maken geen enkele vertegenwoordiging of garantie met betrekking tot de specifieke kenmerken (zoals kwaliteit, waarde, VERKOOPBAARHEID, enz.) van de producten of diensten vermeld om te worden verkocht op de site wanneer producten of diensten worden verkocht door derden. Wij geven geen impliciete of expliciete ondersteuning of onderschrijven de verkoop of aankoop van producten of diensten op de site. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies, hetzij namens zichzelf of derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige niet-nakoming of schending van een contract gesloten tussen u en de verkopers. We kunnen en niet garanderen uw acties of die van de verkopers als ze besluiten transacties op de site. We zijn niet verplicht te bemiddelen of op te lossen enig geschil of onenigheid die voortvloeien uit transacties die zich op onze site.

We doen op geen enkel punt van de tijd tijdens een transactie zoals die door u met een derde partij op onze site, krijgen titel aan of rechten of claims over de producten of diensten die worden aangeboden door een verkoper. Daarom hebben wij geen verplichtingen of verplichtingen met betrekking tot een dergelijke overeenkomst (en) gesloten tussen u en de verkoper (s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de onbevredigende of vertraagde prestaties van diensten of schade of vertragingen als gevolg van producten die niet voorradig, niet beschikbaar of terug besteld.

Prijzen op een product of gerelateerde informatie zoals weergegeven op de site kan te wijten aan een technische kwestie, typografische fout of andere reden door onjuist als gepubliceerd en als gevolg daarvan aanvaardt u dat in dergelijke omstandigheden de verkoper of de site kan uw bestelling te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving of enige aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Eventuele vooruitbetalingen voor dergelijke bestellingen zullen worden terugbetaald aan u per ons restitutie beleid zoals bepaald hier.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Email
WhatsApp
Messenger
Messenger
Whatsapp

Add the number to the Contacts on your phone and send us a message via app.

Call us:

+34 632 63 77 04

Email

Main Menu